Místní akční skupina

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základní principy metody LEADER:

 • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby,
 • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
 • strategické řízení rozvoje,
 • integrované a vícesektorové akce,
 • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
 • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Základní parametry MAS:

 • geograficky homogenní území,
 • počet obyvatel na území MAS od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
 • hustota obyvatel do 150 obyv./km2,
 • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
 • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
 • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
 • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS, fungování metodou LEADER.

MAS v Olomouckém kraji:

V roce 2014 bylo z krajského rozpočtu pro Místní akční skupiny uvolněno celkem 1 955 tisíc korun. Tyto peníze bylo možné použít na přípravu a tvorbu Integrované strategie rozvoje jejich území pro období 2014 – 2020.

V letošním roce budou Místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého kraje podpořeny formou Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Oblast podpory určená Místním akčním skupinám je alokována částkou 2 miliony korun. Příspěvek bude určen na podporu certifikace a standardizace strategie a může být také využit na spolupráci s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů. Více informací naleznete na webových stránkách Programu obnovy venkova Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/program-obnovy-venkova-cl-692.html

Webové stránky MAS se sídlem v Olomouckém kraji:

http://www.masbystricka.cz/

http://hanacke-kralovstvi.cz/

http://www.hornipomoravi.eu/

http://www.masjesenicko.cz/

http://www.masmohelnicko.cz/

http://www.mas-moravskabrana.cz/

http://www.moravska-cesta.cz/

http://www.masnaceste.cz/

http://www.mas-mostenka.cz/

http://www.maspvvenkov.cz/

http://www.regionhana.cz/

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko

http://www.masstrednihana.cz/

http://www.mas-sternbersko.cz

http://sumperskyvenkov.cz

http://unicovsko.cz/ops/Odkazy na partnery: