Statistická ročenka

Statistická ročenka Olomouckého kraje je klíčovou publikací Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci přinášející z dostupných dat souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Podobně jako v ostatních krajích vychází v nepřetržité řadě již pošestnácté, a to jak v elektronické, tak v tištěné verzi. Tyto tradiční obsahově sjednocené publikace navazují na celostátní statistickou ročenku, zpracovávanou v ústředí Českého statistického úřadu. Údaje o kraji jsou v zásadě publikovány za období 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000. V letošním roce jsou krajské ročenky po obsahové i formální stránce změněny jen minimálně. 

Celá statistická ročenka je dostupná zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-olomouckeho-kraje-2015

 Odkazy na partnery: