Statistika a my
 
Časopis ČSÚ Statistika&My vychází 10krát ročně. Jeho cílem je popularizovat a šířit výsledky práce statistiků. Poskytuje svým čtenářům srozumitelnou formou informace o ekonomickém, sociálním, environmentálním a demografickém vývoji v ČR a ve světě. Upozorňuje na význam statistických zjišťování a výsledků pro řešení praktických otázek ve společnosti. Informuje o aktuálním dění v ČSÚ. Médium prošlo od doby svého vzniku ( v roce 2011) velkým vývojem. Za to získalo řadu ocenění.
 
 
 
Demografie
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (ISSN 0011-8265 - Print, ISSN 1805-2991 - Online) je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích.
 
 
Statistika
Časopis Statistika vydává Český statistický úřad již od roku 1964. Strategickým cílem periodika je vytvářet platformu umožňující mezinárodním a národním statistickým a výzkumným institucím prezentovat přínosy a výsledky komplexních analýz v hospodářské, environmentální či sociální oblasti (více k tematickému zaměření viz Pokyny autorům). Snahou je prezentovat oficiální statistiky jako nástroj podporující rozhodování na úrovni mezinárodních organizací, ústředních a místních orgánů státní správy i podniků a přispívat tak k posilování vztahu mezi teorií a praxí oficiální statistiky.
 
 
 
 
 


Odkazy na partnery: