Důležité odkazy

 

Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie a dalších nejvyspělejších zemí. Sociální dialog pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění sociálního smíru.

Koncept Naučmese.cz je jednoduchý – kdokoli může naučit kohokoli cokoli. Bez ohledu na dosažené vzdělání, věk nebo profesi. Cenu kurzu určují sami lektoři podle nákladů na kurz, tématu a toho, jak dané problematice rozumí.

Observatoř nabízí na jednom místě vybraná statistická data Moravskoslezského kraje v tématech Území, Ekonomika a podnikání, Inovace a Lidské zdroje a porovnává je s dalšími kraji České republiky.

 Odkazy na partnery: