HOGOFOGODESIGN

Jiří Ďuriš

       

Není divu, že jsme Jiřího Ďuriše zastihli mezi focením pro lokální médium a schůzkou s jeho obchodním týmem. Pro Ďuriše se jedná o nanejvýš hektické období, protože nedávno získal ocenění Živnostník roku Olomouckého kraje a do měsíce hodlá, po dlouhých měsících příprav, konečně umístit svůj produkt na trh.
Jiří Ďuriš je designérem par excellence. Zabývá se totiž designem v téměř všech jeho oborových variacích: grafickým designem, designem webů, interiérovým designem, přičemž designu se věnuje i v roli pedagoga. Sen věnovat se i designu průmyslovému si splnil až díky studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde také vznikl nápad realizovat produkt funerálního designu s názvem Optimistic coffin. Na téma “Pohřbívání: minulost, současnost a vize” psal i svou závěrečnou práci. 
Jakožto náplava s jistým nadhledem vnímá nízké sebevědomí obyvatel hanáckého regionu a tak rád provokuje k překonávání onoho pocitu méněcennosti. Výše zmíněné ocenění pro něj představuje samozřejmě možnost dalšího zviditelnění své práce, zejména ale narušení statu quo soutěží tohoto typu. Podařilo se mu propašovat se mezi tradiční “řemeslníky” a podnikatele. “Olomouc je jinak taková velká hospoda, plná příležitostí k navazování neformálních profesionálních partnerství a spoluprací napříč kreativními odvětvími,” říká Jiří Ďuriš. 
Ačkoli se mu žádné přímé podpory ze strany olomouckého magistrátu nedostává, nade vše oceňuje rostoucí kvalitu života v Olomouci. Ďuriš za posledních 10 až 15 let sleduje postupnou proměnu lokální klientely. Podle něj se díky zlepšování životní úrovně v regionu a sílící konkurenci zvyšují nároky na kvalitu i trendovost produktů a služeb. “Tím se ruku v ruce kultivuje vkus, zejména u mladší generace,” upozorňuje Ďuriš. Toho zužitkovává i na své pedagogické misi, ke které přistupuje poměrně neotřele. Své studenty vnímá jako mladší kolegy, se kterými ochotně sdílí své zkušenosti z praxe, snaží se je motivovat a vést k univerzálnímu uplatnění svých schopností, čímž je ostatně sám pověstný. Za to se mu studenti odvděčují tím, že v rámci svého studia dělají velké pokroky. 
A jeho klíč k tomu, aby ho práce bavila? “Do svých zakázek se snažím vnášet příběh,” říká. Protagonistou jednoho takového příběhu je i on sám. Žene ho vpřed touha chápat svět kolem sebe ve své komplexnosti a odhodlání žádný boj nevzdávat.

Autor článku: Magdaléna Petráková a Kreativní Olomouc

     

Autorem fotografií je Marcel Skýba

www.kreativniolomouc.cz

 Odkazy na partnery: