Monitorovací dotazník - covid

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Cílem tohoto průzkumu je zmapování dopadů karanténních opatření, která byla realizována během letošního roku, na činnost firem a živnostníků sídlících v Olomouckém kraji. Výsledek šetření bude sloužit členům Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje (signatáři jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Olomoucký kraj, ČMKOS a krajská pobočka Úřadu práce ČR) při hledání návrhů pro řešení současné situace firem a živnostníků.

Anonymita Vámi poskytnutých informací je zaručena, se zjištěnými údaji bude nakládáno pouze v agregované podobě. Děkujeme za Vaši účast v tomto průzkumu.

Vážení zaměstnavatelé,

v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation), obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s účinností od 25. května 2018, si Vás dovolujeme požádat o ponechání Vaší e-mailové adresy v mailing listu Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje - PZOK z.ú. pro účely zasílání informací týkající se dění na trhu práce v Olomouckém kraji. Rádi bychom Vás i nadále informovali o aktuální situaci na trhu práce, na které se podílíte i vy.

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s ponecháním Vaší e-mailové adresy v mailing listu PZOK z.ú. a s nakládáním vyplněných údajů pro účely zpracování analýz a predikcí týkajících se trhu práce v Olomouckém kraji.Odkazy na partnery: