Kariérní a poradenská centra

Podpora práce kariérových poradců

Dne 21. listopadu 2017 se uskutečnilo pracovní tematické setkání zástupců škol ke kariérovému poradenství. Podpora činnosti kariérových poradců je jednou z priorit KAP č. 1 a navíc tématem ke společnému řešení s pedagogy základních škol.  Účastníci setkání byli podrobně informováni o problematice kariérového poradenství z pohledu Krajské hospodářské komory a Paktu zaměstnanosti (viz přiložená prezentace). Následovala diskuze nad aktuálními problémy kariérových poradců na školách, ze které vyvstala potřeba pravidelných setkávání s možností sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe, možností konfrontace se zástupci zaměstnavatelů apod. Realizační tým KAP je ve spolupráci s minitýmem pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství připraven taková setkání organizačně zajišťovat. Předpokládáme, že k tomu bude docházet zhruba čtvrtletně a že se budou z důvodu lepší dostupnosti konat v Olomouci a v Šumperku.

více na: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-prace-karierovych-poradcu-cl-4137.html

 Odkazy na partnery: