Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje byl založen v roce 2016 v Olomouci. Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou

 

  • Olomoucký kraj,
  • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,
  • krajská pobočka Úřadu práce České republiky,
  • Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje a
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

 

Cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje je usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce, přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku kraje, podporovat tradiční sektory s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst.

 

Jednou z aktivit Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje je realizace projektu s názvem „Predikce trhu práce“ KOMPAS. Hlavní náplní tohoto projektu bude vytvoření systému monitoringu a predikcí trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň. Bližší informace o tomto projektu a jeho výstupech naleznete pod odkazem v horním menu.

 

 

 Odkazy na partnery: