Trh práce a zaměstnanost

17/02/2022 Český statistický úřad vydal publikaci Česko v číslech. Nejdete v ní infografiky z řady oblastí - demografického vývoje, ekonomiky, vzdělávání a výzkumu, průmyslu, cestovního ruchu, životního prostředí, zemědělství, kriminality... a nechybí ani srovnání krajů. Jak je na tom v aktuálním roce Olomoucký kraj?

09/09/2021 Neberete málo? A ve kterém kraji je na tom vaše profese nejlépe? Seznam Zprávy zveřejnil průzkum mezd společnosti Grafton Recruitment. Obsahuje přehled mezd profesí z osmi oblastí ve všech krajích ČR. Kompletní přehled včetně interaktivní tabulek najdete zde.

08/26/2021 Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil výsledky indexu dovedností evropských zemí za rok 2020. Česká republika se v tomto mezinárodním srovnání umístila na prvním místě. Znamená to, že Česká republika je v rozvoji a využití dovedností nejlepší v celé Evropě? Dozvíte se v analýze zde.

09/10/2020 Jak krize proměňuje trh práce a jak to využít? Jaké pocity mají lidé při návratu do zaměstnání a co je pro ně nejdůležitější? Závisí postoje zaměstnanců na jejich věku? Odpovědi na tyto otázky hledala prostřednictvím mezinárodního výzkumu společnost ManpowerGroup. Přečtěte si článek shrnující hlavní zjištění!

06/26/2020 Tématem aktuálního vydání časopisu Statistika&My jsou dopady pandemie covid-19. Jak karanténní opatření zasáhla a v následujících měsících dále zasáhnou trh práce, jednotlivá ekonomická odvětví, HDP, investiční aktivitu nebo cestovní ruch? A kdy podniky očekávají návrat na předkrizovou úroveň?

01/23/2020 Webové stránky nadace Eurofound obsahují řadu zajímavých informací a poznatků o trhu práce a kvalitě života v EU. Výroční zpráva Living and working in Europe 2015-2018 analyzuje aktuální témata a výzvy trhu práce v daném období. Řadu dalších témat vztahujících se k trhu práce v EU najdete také v sekcích publikace a průzkumy.

01/17/2020 Český statistický úřad zveřejnil novou aplikaci Porovnání krajů, prostřednictvím níž lze sledovat změny pozic jednotlivých krajů podle 34 indikátorů během daných časových období. Interaktivní grafy jsou podle obsažených dat rozděleny do kategorií demografie, ekonomika, životní prostředí a sociální oblast. 

01/07/2020 Projekt Do práce s Paktem zaměstnanosti, který realizuje Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce nalézt vhodné pracovní uplatnění. Bližší informace o aktivitách tohoto projektu naleznete na webových stránkách projektu a v tiskové zprávě.

01/07/2020 Ceny nemovitostí v posledních několika letech výrazně vzrostly. Pokud byste si chtěli pořídit nový byt v Olomouckém kraji za hotové peníze, museli byste za tímto účelem odevzdávat celý svůj plat po dobu 13 let. Jak by tomu bylo v jiných krajích se dozvíte z článku a infografiky.

01/06/2020 Český statistický úřad koncem loňského roku vydal 14 krajských statistických ročenek. Jedná se o obsáhlé publikace, v nichž lze najít řadu užitečných dat a informací vztahujících se mj. k trhu práce, zaměstnanosti, průmyslu, vzdělávání či výzkumu v daném regionu. Statistická ročenka Olomouckého kraje 2019 je zde.   

12/12/2019 31 463 Kč - přesně taková částka odpovídá tzv. minimální důstojné mzdě. Zajímá vás, jakým způsobem experti tuto mzdu spočítali? A víte, jaký je rozdíl mezi pojmy minimální mzda a minimální důstojná mzda? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete na www.dustojnamzda.cz.

11/11/2019 Kolik lidí je v Olomouckém kraji zaměstnáno v cestovním ruchu? Jaký podíl má cestovní ruch na hrubé přidané hodnotě kraje? Jaký je meziroční vývoj počtu hostů v hromadných obytovacích zařízení v Olomouckém kraji? Odpovědi na tyto otázky má tisková zpráva a prezentace ČSÚ, obojí dostupné zde.

11/04/2019 ČSÚ vydal publikaci Okresy České republiky 2018. Obsahuje přehledná data za okresy vztahující se např. k sídelní struktuře, obyvatelstvu, nezaměstnanosti, struktuře ekonomických subjektů a kriminalitě. Jak jsou na tom okresy Olomouckého kraje ve srovnání s ostatními českými regiony, zjistíte z veřejně dostupné databáze.

10/31/2019 V aktuálním čísle zpravodaje CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích Region Report naleznete vedle řady zajímavých témat také článek zabývající se atraktivitou a demografickým vývojem správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR a dozvíte se, co je v tomto ohledu cílem platformy PositivJE.

10/29/2019 Jak pracujeme je hlavním tématem aktuálního vydání časopisu ČSÚ Statistika&My. Autoři v článcích analyzují mj. věkovou skladbu zaměstnaných, zastupení cizinců na trhu práce v ČR, nezaměstnanost v EU, vývoj mzdové úrovně a výskyt online výdělků. 

 Odkazy na partnery: