Firmy a zaměstnavatelé

12/10/2019 Olomoucká firma Koyo Bearings využívá při školení zaměstnanců virtuální realitu. Školicí místnost s virtuální realitou umožní zaměstnancům získat pocit reálné zkušenosti a rychleji pochopit technologické a servisní postupy, což vede k rychlejší adaptaci v pracovním prostředí. Detailnější popis nové technologie je v tiskové zprávě.

11/28/2019 Olomoucký kraj vydal publikaci Významné firmy Olomouckého kraje 2020. Jedná se o páté aktualizované vydání, ve kterém najdete profily více než 175 firem. Dozvíte se mimo jiné, kolik osob daný podnik zaměstnává a které profese jsou v krajských firmách nejžádanější. Celá publikace je k dipozici ve formátu pdf.

11/01/2019 Zajímá vás, kolik firem z Olomouckého kraje se sdružuje v klastrech? Kolik lidí v těchto firmách pracuje? A které klastry v Olomouckém kraji sídlí? Sledujte Mapu klastrů ČR a web Národní klastrové asociace, kde najdete mnoho užitečných informací nejen z oblasti klastrů a klastrových organizací.

10/31/2019 V aktuálním čísle zpravodaje CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích Region Report naleznete vedle řady zajímavých témat také článek zabývající se atraktivitou a demografickým vývojem správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR a dozvíte se, co je v tomto ohledu cílem platformy PositivJE.

 

 Odkazy na partnery: