Výzkum a inovace

01/23/2020 Odborníkům ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR se podařilo sestrojit unikátní kvantové pravítko. Tento nástroj v budoucnu může výrazně zvýšit výpočetní rychlost umělé inteligence a také posílit bezpečnost kvantové komunikace.

01/23/2020 Zařízení SURface, které slouží k rychlému měření povrchové kondenzace vodních par, získalo americký patent. Zařízení je využitelné v řadě oblastí, mj. v dopravě nebo medicíně. Autorem je pracovník Katedry analytické chemie Univerzity Palackého doc. Petr Fryčák. Detailnější informace a popis technologie najdete např. zde.

01/20/2020 Na olomoucké univerzitě budou realizovány dva projekty Proof-of-Concept z programu TAČR GAMA2 - projekt pro testování automatické kultivace rostlin (...) a projekt zaměřený na vývoj sportovní aplikace. Bližší informace o Proof-of-Concept projektech, tj. záměrech s potenciálem uplatnění v aplikované sféře, na UPOL najdete zde a zde.

01/15/2020 Národní telemedicínské centrum (NTM), které je součástí Fakultní nemocnice Olomouc, působí od září loňského roku jako kompetenční centrum pro elektronické zdravotnictví – eHealth. Co tento krok znamená pro NTM i pro rozvoj využití IT ve zdravotnictví se dozvíte v článku na webu Univerzity Palackého.Odkazy na partnery: