Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – takzvaný Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje – byla podepsaná 30. Srpna 2016 v Olomouci. Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, krajská pobočka Úřadu práce České republiky, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Doba trvání paktu zaměstnanosti je uzavřenou dohodou stanovena na dobu neurčitou. Nositelem paktu je zapsaný ústav PZOK.

První teritoriální pakt zaměstnanosti v České republice vznikl v roce 2011 v Moravskoslezském kraji.  Olomoucký kraj byl desátým, kde pakt začal fungovat. Dohoda sjednotí a ještě více prováže aktivity organizací, které se zabývají zaměstnaností.

„Cíle Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje jsou jasně definované. Společně budeme usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce a přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku Olomouckého kraje. Podpoříme také tradiční sektory s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst,“ uvedl během slavnostního podpisu paktu Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Jednou z aktivit v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje bude zapojení jeho členů do připravovaného projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Predikce trhu práce“ KOMPAS. Hlavní náplní tohoto projektu bude vytvoření systému monitoringu a predikcí trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň.Odkazy na partnery: