Zaměstnanost a trh práce obecně procházejí v současné době zásadní proměnou. Dochází k rozvoji znalostní ekonomiky, nástupu robotizace a digitalizace, některé pracovní pozice zanikají a jiné naopak vznikají. Jaký dopad budou mít tyto nové trendy na trh práce v Olomouckém kraji v nadcházejících letech? Jak velkou hrozbou jsou pro tento region jeho současné slabiny a jak lze využít a podpořit jeho silné stránky? Abychom mohli vytvořit co nejpřesnější predikci budoucího vývoje, měli bychom o Olomouckém kraji vědět například také:

  • Kolik lidí se do tohoto kraje každoročně přistěhuje? (a kolik odstěhuje?)
  • Jak se mění věková struktura obyvatel? (a jak se promění v příštím desetiletí?)
  • Kolik absolventů zamíří na trh práce? (a kolik jich nedostuduje?)
  • Jak produktivní jsou zaměstnanci? (a jak vysoké jsou jejich mzdy?)
  • Kolik je v kraji volných pracovních míst? (a kolik uchazečů o práci?)
  • Které firmy zaměstnávají nejvíce lidí? (a ve kterých odvětvích působí?)
  • Kolik je v kraji výzkumných pracovišť? (a kolik v nich pracuje lidí?)
  • Kolik turistů Olomoucký kraj každý rok navštíví? (a jak dlouho se tu zdrží?)
  • A jak je na tom Olomoucký kraj ve srovnání s ostatními českými kraji?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek vztahujících se k trhu práce a zaměstnanosti v Olomouckém kraji jsou obsaženy v publikaci Regionální profil Olomouckého kraje.

Jedná se o jedinečný analytický materiál, který mapuje a propojuje všechny oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání v Olomouckém kraji. Analyzuje vliv celorepublikových trendů a souvislostí na regionální trh práce (vývoj a dopad demografických, ekonomických a dalších aspektů) a zároveň definuje regionální specifika Olomouckého kraje (převažující průmyslová odvětví a obory, strukturu lidských zdrojů, studentů a absolventů škol v kraji, oblasti s inovačním a výzkumným potenciálem, rozvojové záměry…) a zahrnuje i řadu dalších důležitých informací a poznatků.

Další informace o Regionálním profilu Olomouckého kraje a jeho stručný obsah naleznete v propagačním materiálu a v prezentaci.

 Odkazy na partnery: