Projekt Predikce trhu práce vytváří udržitelný systém predikcí a monitoringu trhu práce, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt byl vytvořen především jako odpověď na požadavek disponovat systémem pro předvídání změn na trhu práce, včetně předvídání kvalifikačních potřeb. Výstupy, které predikční systém poskytuje, tak představují jeden z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky.

Navštivte nově vytvořené webové stránky projektu s predikčním modelem a informacemi nejen z regionálního trhu práce

 ↓↓↓

 

 Odkazy na partnery: