Kreativní průmysly

07/23/2021 Univerzita Palackého v Olomouci otevírá historicky první technicky orientovaný studijní obor. Akreditaci získal čtyřletý bakalářský studijní program Průmyslový design. Studium nabízí propojení umělecké tvorby s potřebnými technickými a materiálovými znalostmi. Více podrobností k novému oboru najdete zde a zde.

09/18/2020 UPOL vydala katalog Design s podtitulem Kreativní Olomouc, který představuje elitní aktéry z nejrůznějších kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. Kreativní obory připívají k oživení ekonomiky a spoluvytvářejí image města i regionu. Cílem katalogu je propagace těchto oborů a tvůrců, ale i olomouckého regionu jako centra špičkového designu.

01/15/2020 Nový projekt Univerzity Palackého „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“ si klade za cíl posílit pozici místních kreativců a navrhnout opatření zamezující jejich odlivu z olomoucké aglomerace. Více o projektu zjistíte zde.

12/17/2019 Cílem Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání je prostřednictvím speciálních programů a aktivitrozvíjet spolupráci škol, dětí, umělců a kulturních organizací. Vychází z předpokladu, že kreativita je zásadní podmínkou i nástrojem osobnostního rozvoje. Rozhovor s ředitelkou organizace o budoucnosti profesí a pracovních pozic najdete zde.

10/29/2019 V rámci Mapování kulturních a kreativních průmyslů byla vytvořena publikace Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku. Cílem mapování bylo definovat strukturu a dynamiku těchto průmyslů na daném území. Publikace vedle řady zajímavých dat z kulturní sféry obsahuje i údaje o zaměstnanosti v jednotlivých kulturních odvětvích.Odkazy na partnery: