Výzkum a inovace

09/16/2020 DIGI2Health je novým projektem UPOL a jejích partnerů. Umožní sdílení dat výzkumných institucí, zdravotnických zařízení i komerčních subjektů z celé Evropy. Tento projekt činí z olomouckého regionu středoevropského lídra ve využívání IT technologií v medicíně a přináší nové příležitosti pro spolupráci MSP a výzkumných organizací.

09/10/2020 Cílem Středoevropské platformy pro digitální inovace (CEEInn), jejímž členem je i VTP UP, je stát se komunikačním uzlem pro digitální inovace a vytvořit síť digitálních inovačních hubů v regionech za účelem rozvoje partnerské spolupráce mezi regionálními subjekty a zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Více v prezentaci a na webu.

07/17/2020 MŠMT představilo informační leták, v němž informuje, jak výzkumné organizace podpořené z evropských fondů přispěly k řešení dopadů koronavirové krize. Zmíněny jsou i aktivity olomouckých výzkumných center - Ústavu molekulární a translační medicíny a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

03/31/2020 Evropská komise vyhlásila výsledky výzvy Twinning programu Horizont 2020. Mezi 77 projekty, které si rozdělí podporu 69 milionů eur, jsou také dva z Univerzity Palackého. Jde projekt RCPTM zaměřený na výzkum léčby osteosarkomu a o projekt katedry optiky PřF UPOL. Podrobnější informace o obou projektech naleznete zde.

03/26/2020 K omezení šíření dopadů koronavirové epidemie napomáhá i spolupráce firem a výzkumných pracovišť. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, jenž je součástí ČVUT v Praze, vyvinul pokročilý respirátor s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. Filtry do této ochranné masky vyrábí společnost Sigma Group z Lutína.

03/09/2020 Cena Wernera von Siemense je udělována studentům, vědcům a pedagogům působících v technických a přírodovědných oborech. V letošním ročníku této soutěže uspěl také zástupce Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Ivo Straka, Ph.D., jehož práce z oboru kvantové optiky zvítězila v kategorii nejlepší disertační práce.

01/23/2020 Odborníkům ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR se podařilo sestrojit unikátní kvantové pravítko. Tento nástroj v budoucnu může výrazně zvýšit výpočetní rychlost umělé inteligence a také posílit bezpečnost kvantové komunikace.

01/23/2020 Zařízení SURface, které slouží k rychlému měření povrchové kondenzace vodních par, získalo americký patent. Zařízení je využitelné v řadě oblastí, mj. v dopravě nebo medicíně. Autorem je pracovník Katedry analytické chemie Univerzity Palackého doc. Petr Fryčák. Detailnější informace a popis technologie najdete např. zde.

01/20/2020 Na olomoucké univerzitě budou realizovány dva projekty Proof-of-Concept z programu TAČR GAMA2 - projekt pro testování automatické kultivace rostlin (...) a projekt zaměřený na vývoj sportovní aplikace. Bližší informace o Proof-of-Concept projektech, tj. záměrech s potenciálem uplatnění v aplikované sféře, na UPOL najdete zde a zde.

01/15/2020 Národní telemedicínské centrum (NTM), které je součástí Fakultní nemocnice Olomouc, působí od září loňského roku jako kompetenční centrum pro elektronické zdravotnictví – eHealth. Co tento krok znamená pro NTM i pro rozvoj využití IT ve zdravotnictví se dozvíte v článku na webu Univerzity Palackého.Odkazy na partnery: