11/13/2019

Fórum zaměstnanosti - Trendy a výzvy na trhu práce 4.0.

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 se v Olomouci uskutečnil první ročník mezinárodní konference Fórum zaměstnanosti - Trendy a výzvy na trhu práce 4.0. Hlavním cílem této akce bylo nastartovat debatu o cílech a zaměření politiky zaměstnanosti v České republice do budoucna. Diskutována byla řada témat, mj. flexibilní úvazky, aktivní politika zaměstnanosti, ideální výše minimální mzdy, změny zaměstnanosti v rámci průmyslu 4.0., sociální podnikání či predikce trhu práce, což je problematika aktuálně řešená na republikové i regionální úrovni v rámci projektu Kompas.

Na infostánku zde své projekty a aktivity prezentovaly Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.

Další informace, záznamy panelových diskuzí a rozhovory s vystupujícími naleznete zde a na facebookové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

10/20/2019

Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje vás zve na netradiční akci

 

Co musíte vědět o trhu práce a co jste možná ani netušili
aneb
krajská data jasně, přehledně a v souvislostech

 

Kdy: 30. října 2019 ve 13:00 hod.

Kde: Pevnost poznání (Interaktivní muzeum vědy UPOL - Areál Korunní pevnůstky), Laudonův sál, 17. listopadu 393/7, Olomouc

Na setkání budou představeny výsledky práce na Regionálním profilu Olomouckého kraje. Jedná se o jedinečný analytický materiál, který mapuje a propojuje všechny oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání v Olomouckém kraji. Analyzuje vliv celorepublikových trendů a souvislostí na regionální trh práce a zároveň definuje regionální specifika Olomouckého kraje. Současně vás seznámíme také s prací na vytvářeném novém systému predikcí - odhadu budoucího vývoje zaměstnanosti ve vybraných odvětvích, profesích a oborech vzdělávání.

Obě aktivity vznikají v rámci projektu „Predikce trhu práce – Kompas“ (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097).

Pozvánku a program akce naleznete zde.

Prezentace k Regionálnímu profilu ke stažení zde.Odkazy na partnery: