Vzdělávání

17/02/2022  Společnost PAQ Research vytvořila Mapu vzdělávacího ne/úspěchu. Zjistíte z ní, které regiony trpí vzdělávací neúspěšností, jaké jsou důvody vzdělávacích neúspěchů, jak v tomto směru fungují obce a jaká je situace ve vzdělávání na základních školách v konkrétních ORP. Mapu a webové stránky projektu najdete zde.

11/02/2021  Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) vytvořil studii týkající se metod analýzy a srovnávání profilu a obsahu odborných kvalifikací. Jejími hlavními cíli jsou lepší mezinárodní srovnatelnost odborných kvalifikací a zpětná vazba mezi trhem práce a odborným vzděláváním a přípravou.

08/26/2021  Kolik procent absolventů jednotlivých oborů vzdělání zůstane bez zaměstnání? Na tuto otázku odpovídá článek Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dlouhodobém pohledu, který najdete na stránkách Informačního systému portálu Infoabsolvent.cz zde.

10/21/2020  MŠMT zveřejnilo Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Vychází z dvou cílů - 1) Zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní život a 2) Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit rozvoj potenciálu žáků a studentů. V rámci druhé cíle by mělo dojít mj. ke snížení meziregionálních disparit ve vzdělávání.

09/16/2020 Středisko vzdělávací politiky PdF UK sestavilo Souhrnnou zprávu o šetření Absolvent 2018. Jde o průzkum mezi absolventy VŠ z let 2013 až 2017. Průzkum je zaměřen na několik tematických oblastí, mj. i na regionální mobility absolventů VŠ. Právě z dat této oblasti plynou pro trh práce Olomouckého kraje zajímavá zjištění, viz kompletní text.

07/02/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Strategický záměr pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, plán jeho realizace a přílohu Strategie internacionalizace vysokého školství. Tento dokument formuluje obecnou vizi vysokého školství a jeho význam pro společnost.

03/11/2020 Žijete na Jesenicku a hledáte pro své děti vhodnou školku, školu nebo možnosti dalšího vzdělávání? Město Jeseník a Oddělení školství vytvořilo rozcestník, který pomůže žákům a rodičům zorientovat se v nabídce vzdělávání v Jeseníku a jeho okolí. Stránky vznikly v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II.

03/02/2020 Kolik je v Olomouckém kraji učitelů? Jsou jejich mzdy vyšší nebo nižší než průměrná mzda v ČR? Je výhodnější být učitelem na Moravě nebo v Praze? Opoví nová analýza zpracovaná Českým statistickým úřadem Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy v roce 2018.

01/15/2020 Jediným vysokoškolským pracovištěm v Olomouckém kraji, kde lze studovat technicky zaměřený obor, je Centrum bakalářských studií Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava sídlící v Šumperku. Podrobné informace o studijních programech a oborech najdete v aktuálním bulletinu.

12/17/2019 Cílem Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání je prostřednictvím speciálních programů a aktivit rozvíjet spolupráci škol, dětí, umělců a kulturních organizací. Vychází z předpokladu, že kreativita je zásadní podmínkou i nástrojem osobnostního rozvoje. Rozhovor s ředitelkou organizace o budoucnosti profesí a pracovních pozic najdete zde.

12/11/2019 Co mohou Česku ekonomicky přinést investice do vyšší kvality práce učitelů a Jak mohou investice do kvality učitelů přispět k růstu vzdělanosti 15tiletých v Česku napoví interaktivní grafy zveřejněné na webových stránkách think-thanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu.

12/10/2019 Olomoucká firma Koyo Bearings využívá při školení zaměstnanců virtuální realitu. Školicí místnost s virtuální realitou umožní zaměstnancům získat pocit reálné zkušenosti a rychleji pochopit technologické a servisní postupy, což vede k rychlejší adaptaci v pracovním prostředí. Detailnější popis nové technologie je v tiskové zprávě.

12/09/2019 Šetření PISA 2018 testovalo úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků ZŠ v 79 zemích. Z tiskové zprávy MŠMT zjistíte, jak jsou na tom čeští žáci ve srovnání s celosvětovou konkurencí a jaké je zastoupení žáků v gramotnostních úrovních v krajích ČR (národní zpráva k šetření a ppt).

11/18/2019 DigiKoalice, uskupení státních institucí, IT firem, vzdělávacích institucí, neziskovek a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, na svém webu prezentuje příklady dobré praxe z oblasti rozvoje IT dovedností dětí i dospělých. Zjistěte, které projekty tohoto typu se realizují v Olomouckém kraji!

 

 

 

 Odkazy na partnery: