Název projektu: Do práce s paktem zaměstnanosti

Číslo projektu: CZ.03.1.48./0.0/0.0/17_084/0009728

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Datum zahájení realizace projektu: 3.12. 2018     

Datum ukončení realizace projektu: 30.11. 2020                   

Cílové skupiny projektu:

  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let
  • Osoby pečující o malé děti

Hlavní přínos projektu:

Hlavním přínosem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a následně i zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání z obou cílových skupin – osoby starší 55 let s délkou evidence na Úřadu práce více jak 5 měsíců a osoby pečující o malé děti. Ukázat těmto cílovým skupinám, že na trhu práce je pro ně stále místo, motivovat je do práce, představit jim možnosti a propojit je s budoucími zaměstnavateli a odstranit předsudky jak na straně cílových skupin, tak na straně zaměstnavatelů.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Pomáháme lidem měnit jejich osobní příběhy

 

 

 Odkazy na partnery: