Aktuality z trhu práce v Olomouckém kraji

11/11/2019 Kolik lidí je v Olomouckém kraji zaměstnáno v cestovním ruchu? Jaký podíl má cestovní ruch na hrubé přidané hodnotě kraje? Jaký je meziroční vývoj počtu hostů v hromadných obytovacích zařízení v Olomouckém kraji? Odpovědi na tyto otázky má tisková zpráva a prezentace ČSÚ, obojí dostupné zde.

 11/04/2019 ČSÚ vydal publikaci Okresy České republiky 2018. Obsahuje přehledná data za okresy vztahující se např. k sídelní struktuře, obyvatelstvu, nezaměstnanosti, struktuře ekonomických subjektů a kriminalitě. Jak jsou na tom okresy Olomouckého kraje ve srovnání s ostatními českými regiony, zjistíte z veřejně dostupné databáze.

 11/01/2019 Zajímá vás, kolik firem z Olomouckého kraje se sdružuje v klastrech? Kolik lidí v těchto firmách pracuje? A které klastry v Olomouckém kraji sídlí? Sledujte Mapu klastrů ČR a web Národní klastrové asociace, kde najdete mnoho užitečných informací nejen z oblasti klastrů a klastrových organizací.

 10/31/2019 V aktuálním čísle zpravodaje CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích Region Report naleznete vedle řady zajímavých témat také článek zabývající se atraktivitou a demografickým vývojem správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR a dozvíte se, co je v tomto ohledu cílem platformy PositivJE.

 10/29/2019 Jak pracujeme je hlavním tématem aktuálního vydání časopisu ČSÚ Statistika&My. Autoři v článcích analyzují mj. věkovou skladbu zaměstnaných, zastupení cizinců na trhu práce v ČR, nezaměstnanost v EU, vývoj mzdové úrovně a výskyt online výdělků. 

 10/29/2019 V rámci Mapování kulturních a kreativních průmyslů byla vytvořena publikace Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku. Cílem mapování bylo definovat strukturu a dynamiku těchto průmyslů na daném území. Publikace vedle řady zajímavých dat z kulturní sféry obsahuje i údaje o zaměstnanosti v jednotlivých kulturních odvětvích.Odkazy na partnery: