Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj představuje nástroj k řešení nedostatku kvalifikovaných lidí v elektrotechnických oborech v regionu. V kraji vykazují tři čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku v oboru Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem a v posledním roce se snížil počet absolventů elektrotechnických oborů o dalších 1,7 tisíc. Na vzniku tohoto stavu se velkou měrou podílela skutečnost, že v roce 2013 ubylo absolventů elektrotechnických oborů na úkor nového oboru Informační technologie ze skupiny Informatické obory. Dalšími příčinami jsou disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a reálnou možností vzdělávacího systému v kraji a to, že v kraji není technická vysoka škola, přičemž výzkum a vývoj se bez těchto odborníků neobejde.

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj navrhuje pro nápravu této situace využít opatření ve formě poskytování učňovských a středoškolských stipendií, užší spolupráce středních, základních škol s firmami, přípravy zaměstnanců podporou celoživotního vzdělávání, podpory technického vzdělávání ze strany firem i organizací a státní správy a samosprávy, „výroby" zaměstnanců dle zásad Národní soustavy kvalifikací a mnoho dalších.Odkazy na partnery: